Adam Gajdár

Rating a informácie o Adam Gajdár

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Adam Gajdár 12660 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 140762. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 83.7614% spoločností je horších ako Adam Gajdár.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Adam Gajd&aacute;r" href="http://adam-gajdar.sk-rating.com/">
   <img src="http://adam-gajdar.sk-rating.com/adam-gajdar.png" width="150" height="25" alt="Rating Adam Gajd&aacute;r" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Adam Gajdár

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia